W Boże Ciało (30 maja) Msze św. w naszym Sanktuarium o godz. 6:30; 8:00; 9:30; 11:00 – po której wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy, następnie będzie Msza św. zaraz po zakończeniu procesji, gdyż udział w procesji nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Ostatnia Msza św. o godz. 18:00.

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywane Bożym Ciałem zawsze obchodzone jest w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy. Dziś o wyjątkowości tego święta stanowią procesje do czterech ołtarzy. Ołtarze te są pięknie udekorowane kwiatami i przybrane zielonymi drzewkami, najczęściej brzozowymi gałęziami. W Boże Ciało, zwyczaj odłamywania zielonych gałązek brzozy tuż po odwiedzeniu ołtarza przez kapłana i procesję ma swe źródło w pradawnych wierzeniach przedchrześcijańskich. Gałązki z brzozy zabrane z ołtarza miały niezwykłą dobroczynną moc. Ich specjalnym zadaniem była ochrona przed burzami, czarami i złymi urokami. Do dnia dzisiejszego mocno zakorzenione jest przeświadczenie o dobroczynnych właściwościach brzozy wziętej z ołtarza w Boże Ciało, więc po uroczystości, uczestnicy często odłamują gałązki, którymi są przystrojone ołtarze i zabierają do domu, wierząc, że są źródłem Bożego błogosławieństwa, przyczynią się do lepszego urodzaju i chronią przed burzami. Dawni mieszkańcy wsi wykorzystywali gałązki brzozy przede wszystkich do zabiegów o charakterze agrarnym, miały przynosić urodzaj i błogosławieństwo. Wtykali je w ziemię na granicy pól, aby zabezpieczały zasiewy przed burzami, gradem, ulewami, chorobami i szkodnikami. Wkładali pod strzechy, w ściany domu i zabudowań gospodarskich by chroniły przed pożarem i innymi niszczycielskimi żywiołami. Wiara w ochronną moc brzozy łączy się ze śpiewem w czasie procesji Bożego Ciała suplikacjami: Od powietrza, głodu ognia i wojny – zachowaj nas Panie. Cały rok te gałązki przechowywano włożone za święty obraz, by chroniły od pożaru. Współcześnie przynoszone do domu gałązki brzozy mają chronić przed wszystkimi żywiołami i nieszczęściami.