„18 i już!” – to tytuł koncertu uwielbienia z okazji 18. rocznicy powstania diecezji bydgoskiej, który odbędzie się na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej.

Najważniejszym Gościem wydarzenia będzie Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, przyniesiony w milczącym marszu mężczyzn z Katedry św. Marcina i Mikołaja.