Święci Joachim i Anna byli rodzicami Maryi, a więc babcią i dziadkiem Jezusa. Ich liturgiczne wspomnienie, przypadające 26 lipca, jest dobrą okazją do modlitwy w intencji naszych babć i dziadków oraz okazywania im w tym dniu szczególnej życzliwości.

Kult świętych Joachima i Anny rozwijał się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Jerozolimie przy Sadzawce Owczej zwanej Betesda powstał wtedy kościółek ku czci św. Joachima i Anny. Według miejscowej tradycji właśnie tu mieli mieszkać rodzice Matki Bożej i tutaj miała się urodzić Maryja.

Św. Anna jest także uznawana m.in. za patronkę kobiet rodzących, matek, wdów i położnych. Imię Anna oznacza „łaska”, możemy przyzywać więc jej wstawiennictwa w trudnych życiowych sytuacjach. Jest wiele świadectw osób, które prosiły tę świętą o pomoc i zostały wysłuchane.

Rodzice Maryi św. Joachim i Anna są uznawani są za patronów małżeństw.

Modlitwa:

Panie, nasz Boże, pośród różnych życiowych zdarzeń dałeś babciom i dziadkom łaskę złożenia w Tobie nadziei, dzięki czemu doświadczają, jak jesteś dobry i opatrznościowy; za wstawiennictwem Świętych Joachima i Anny, którzy byli rodzicami Maryi Panny, spraw, aby wszyscy dziadkowie świata żyli w odnowionej młodości ducha i aby mogli służyć Tobie w dobrym zdrowiu i w wielkim pokoju, ofiarując wszystkim świadectwo wzorowego życia.

Obdarzaj ich, Panie, nieustannym swoim błogosławieństwem, pociechą z życzliwości dzieci i rodziny oraz radością z tego, że mogą czynić dobro, ażeby spędzali czas, jaki im dajesz, w pełnym przylgnięciu do Twojej woli, zawsze i wszędzie świadcząc, że Ty jesteś jedynym zbawieniem człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.