Dokładnie 44 lata temu, 16 października 1978 roku, metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Jan Paweł II.

Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się drugiego dnia konklawe o godz. 18.18. Św. Jan Paweł II był pierwszym Papieżem z Polski oraz pierwszym spoza Włoch od 455 lat.

Podczas swojej 27-letniej posługi św. Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 43 listy apostolskie.

Papież Polak odbył najwięcej pielgrzymek wśród dotychczasowych Papieży. Ogółem odwiedził 132 kraje. Najwięcej, bo aż 9 razy, pielgrzymował do Polski.  W 2005 r. Sejm RP przyjął uchwałę, w której ustanowił 16 października Dniem św. Papieża Jana Pawła II.

Dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat Papieża Polaka, a jednocześnie pamiętamy o tym, że możemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w naszych intencjach.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu…