„By byli pasterze, trzeba ich wymodlić, a potem <omadlać>” – uważa bp Krzysztof Włodarczyk. W diecezji bydgoskiej, od pierwszej niedzieli Adwentu, zainicjowano modlitwę m.in. w intencji licznych, dobrych powołań kapłańskich, zakonnych i apostolskich. Będzie ona odmawiana we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji, na zakończenie każdej Eucharystii. – To nie jest zryw, ale szturm do nieba, który ma być nieustanny i systematyczny – dodał bp Krzysztof Włodarczyk. Poniżej zamieszczamy tekst modlitwy.