Umiłowani Siostry i Bracia,
Diecezjanie oraz przybywający do nas Goście!

W dniu Wielkanocy liturgia rozpoczyna się słowami: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą; położyłeś na mnie swą rękę”. Według liturgii są to pierwsze słowa skierowane przez Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących. Te słowa Jezus Zmartwychwstały kieruje także do każdego z nas: „Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami. Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym, i byśmy w ten sposób i my odnaleźli drogę życia.

Z okazji tych Świąt składamy sobie życzenia. Chrześcijański sposób wyrażania życzeń najbardziej przejawia się w tym, że odnosimy się do prawdy o zmartwychwstaniu naszego Pana i patrząc na Niego, umacniamy się w tym, byśmy nie odrzucali krzyża obecnego w naszym życiu, lecz z tym krzyżem szli za Chrystusem, wierząc, że będziemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Ufamy, że mocą Zmartwychwstałego już teraz we wszystkich naszych wzajemnych relacjach i w sposobie podchodzenia do wydarzeń stajemy się ludźmi, którzy nie patrzą tylko na własny interes, nie ulegają presji zachowania własnego życia za wszelką cenę, lecz mają w sobie moc inwestowania i dawania siebie, by służyć życiu: w rodzinie, w parafii, w środowisku pracy.

Te nasze życzenia mają moc spełnienia na tyle, na ile trwamy w łączności z Jezusem, Głową Kościoła – naszą Głową. Troszczmy się więc o ścisły związek z Chrystusem i nie pozwólmy, by cokolwiek nas od Niego odłączyło. Złączeni z Nim i zakorzenieni w Jego tajemnicy paschalnej będziemy ludźmi promieniującymi radością i optymizmem, mającymi w sobie moc życia zdolnego przechodzić przez bramę śmierci i obdarzać innych życiem. Dlatego świętujmy w radości Paschę naszego Pana i naszą Paschę!

Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech Was wspiera w drodze do zbawienia!

Na te radosne i pełne nadziei Święta Paschalne Wszystkim z serca błogosławię

+Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

Źródło: https://www.facebook.com/diecezja.bydgoszcz/