Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne, jest tak bogaty w treści i symbole, że trudno wszystko zapamiętać. Poniżej przedstawiamy uproszczony przewodnik po Wielkim Tygodniu.

Niedziela Palmowa – Jezus wśród wiwatującego tłumu wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Witający lud nazywa Go wówczas Królem i uwielbiał Boga. Minęło kilka dni i ten sam Król przyjął mękę i śmierć za nasze grzechy. Podczas Mszy Świętej czytamy opis Męki Pańskiej oraz święcimy palmy, symbol zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Wielki Poniedziałek – Ostatnie dni przed Paschą Jezus spędza u swych przyjaciół w Betanii, u Marty, Marii i Łazarza. Maria namaszcza Go “na dzień Jego pogrzebu”.

Wielki Wtorek – Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra

Wielka Środa – Judasz dobija targu z arcykapłanami – wyda Jezusa za 30 srebrników

Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Piątek – Dzień zbawczej Męki i Śmierci Jezusa

Wielka Sobota – Dzień spoczynku Pana w Grobie

WIELKA NOC – Chrystus powstaje z martwych!