Niedziela Palmowa – Jezus wśród wiwatującego tłumu wjeżdża na osiołku do Jerozolimy

Wielki Poniedziałek – Ostatnie dni przed Paschą Jezus spędza u swych przyjaciół w Betanii, u Marty, Marii i Łazarza. Maria namaszcza Go „na dzień Jego pogrzebu”.

Wielki Wtorek – Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra

Wielka Środa – Zdrada Judasza

Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Piątek – Dzień zbawczej Męki i Śmierci Jezusa

Wielka Sobota – Dzień spoczynku Pana w Grobie

WIELKA NOC – Chrystus powstaje z martwych!