1. W WIELKI CZWARTEK – O godz. 18:30 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ, która jest pamiątką ustanowienia sakramen­tów: Eucharystii i Kapłaństwa, które to dokonały się podczas Wieczerzy w Wieczerniku, gdzie Jezus Chrystus umył nogi swoim apostołom oraz zamienił chleb i wino w Ciało Swe i Krew. Rozpoczyna ona czas Triduum Paschalnego.

Po zakończeniu Eucharystii wielkoczwartkowej Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej dawniej „Ciemnicą” (na pamiątek uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy) i rozpoczęcie adoracji, która trwać będzie przez całą noc. Prosimy Parafian o włączenie się w modlitwę adoracyjną, by w tym szczególnym czasie być razem z Chrystusem.

2. W WIELKI PIĄTEK – obchodzimy pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa

– Tego dnia obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy.

– O godzinie 9:00 Droga Krzyżowa dla dzieci.

– O godzinie 14:30 Godzina Miłosierdzia Bożego, na którą składa się Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

– O godzinie 18:30 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

– Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub skłon z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. W okresie pandemii zakazuje się adoracji krzyża przez ucałowanie i dotykanie.

– Po wieczornej Liturgii nastąpi przeniesienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie do ołtarza Bożego Grobu, gdzie adoracja trwać będzie przez całą noc, aż do godziny 21:00w Wielką Sobotę.

– W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego i trwać będzie do niedzieli, która jest Świętem Miłosierdzia Bożego.

– W Wielki Piątek taca przeznaczona jest na Grób Pański w Jerozolimie.

– W Wielki Piątek ostatnia szansa do spowiedzi przed Wielkanocą od godz. 21:00 do 23:00.

3. W WIELKĄ SOBOTĘ

Poświęcenie wody o godzinie 7:00.

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 12:00 (z racji I soboty miesiąca)

– Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych o godzinie 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 i 17:30 na zewnątrz kościoła w ogrodzie różańcowym.

– O godzinie 15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

– O godzinie 21:00 WIGILIA PASCHALNA, na którą przynosimy świece.

4. W Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny Msze święte jak w każdą niedzielę (6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00 i 18:30).