Zgodnie z wielowiekową tradycją, na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku niesiemy w monstrancji Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, a dekoracja grobu przypomina nam o Jego ofierze dla nas. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Dlatego przy grobie modlimy się do Pana i uwielbiamy Go, bo On przez Krzyż i swoje zmartwychwstanie przyniósł pokój całemu światu. Nawiedzając Grób Pański dzisiaj i jutro, oczekujemy na radosne święto Paschalne. Pamiętajmy, że centrum Grobu Pańskiego jest Żywy i Prawdziwie Obecny pośród nas Jezus, obecny w Eucharystii – wystawiony w monstrancji. Znajdźmy chwilę na osobistą modlitwę przy Grobie Pańskim i adorację krzyża. Przypominamy, że część Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub skłon z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. W okresie pandemii zakazuje się adoracji krzyża przez ucałowanie i dotykanie.