14 czerwca br., we wspomnienie bł. biskupa Michała Kozala, rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do kapłaństwa pochodzących z terenów diecezji bydgoskiej, którzy swoją  formację przeżywać będą w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. prefektem Pawłem Białczykiem w celu umówienia się na rozmowę wstępną:

Dokumenty wymagane od kandydatów z diecezji bydgoskiej:

  1. Podanie skierowane do księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie)
  2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
  3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
  4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
  5. Opinia księdza proboszcza;
  6. Opinia katechety;
  7. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);
  8. Świadectwo zdrowia;
  9. Zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkich prosimy o modlitwę za wstawiennictwem Patrona Diecezji Bydgoskiej – bł. Biskupa Michała Kozala, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.