W kolejnych ośmiu dniach po Wielkanocy nadal świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w oktawie tej uroczystości.
W najbliższy piątek, z powodu oktawy wielkanocnej, nie będzie obowiązywał post od pokarmów mięsnych.
Okres wielkanocny w Kościele katolickim nie skończy się wraz ze świąteczną oktawą, ale łącznie będzie trwał przez pięćdziesiąt dni, aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym czasie paschał, mający swoje miejsce przy ambonie lub przy ołtarzu, jest zapalony we wszystkich uroczystych celebracjach liturgicznych. „Podczas liturgii pogrzebu należy ustawić paschał przy trumnie na znak, że śmierć jest dla chrześcijanina jego własną Paschą. Poza okresem wielkanocnym nie należy zapalać paschału ani przechowywać go w prezbiterium” – czytamy w liturgii godzin (brewiarzu). Krzyż ołtarzowy w okresie wielkanocnym przyozdobiony jest czerwoną stułą. Na miejscu widocznym, w pobliżu ołtarza, ale nie na nim ustawia się figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Ponadto zamiast modlitwy „Anioł Pański” odmawia się modlitwę „Królowo nieba” (Regina coeli).