W niedzielę 18 kwietnia, przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną i piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tą niedzielę rozpocznie się też 13. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 24 kwietnia. W tym roku zachęcamy do czytania Ewangelii według Świętego Marka.

Niedziela 18 IV – Mk 1; 2; 3

Poniedziałek 19 IV – Mk 4; 5

Wtorek 20 IV – Mk 6; 7; 8

Środa 21 IV – Mk 9; 10

Czwartek 22 IV – Mk 11; 12

Piątek 23 IV – Mk 13; 14

Sobota 24 IV – Mk 15; 16

“Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (Św. Hieronim)

Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. W tym roku Tydzień Biblijny będzie przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Boże Duchu Św., z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas ludzi. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał Twoją prawdę, i abym nauczył się goręcej Cię kochać, wierniej Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po czytaniu Pisma Świętego

Duchu Święty, Boże! Pragnę być według wskazania Apostoła wykonawcą Słowa, a nie słuchaczem tylko. Udziel więc mocy swojej, abym wykonując Słowo usłyszane, wzrastał w dobrym i zbawił duszę moją. Amen.