Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę o godzinie 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 i 17:30 na zewnątrz kościoła w ogrodzie różańcowym. Symbolika święconki: Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Jajko –Więcej …

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, co w praktyce oznacza, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta (od 18. do 60. roku życia). Oprócz tego, jak w każdy piątek, wierni są zobowiązani do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wielki Piątek to dzień męki i śmierciWięcej …

Po zakończenie Eucharystii wielkoczwartkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza wystawienia – zgodnie z tradycją zwanego ciemnicą. Przy ołtarzu wystawienia będziemy adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując za Jego obecność wśród nas. Chcemy uświadomić sobie, że umocnieni Eucharystią – Chlebem Aniołów, mamy swoim życiem świadczyć w świecie o obecności Chrystusa.Więcej …

W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie przez Jezusa sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Każdego dnia warto się modlić o świętych, dobrych i ludzkich kapłanów. Ale dziś księża szczególnie mocno potrzebują tej modlitwy od wiernych. Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt imWięcej …

Spowiedź przedświąteczna w naszym Sanktuarium: od 29 marca (poniedziałek) do 31 marca (środa) w godz. 7:00 – 8:00 ; 16:00 – 19:00. W WIELKI PIĄTEK ostatnia szansa na spowiedź dla zabieganych od 21:00 – 23:00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie spowiadamy!Więcej …

Dziś, w Niedzielę Palmową, w Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.Więcej …

Niedziela Palmowa – Jezus wśród wiwatującego tłumu wjeżdża na osiołku do Jerozolimy Wielki Poniedziałek – Ostatnie dni przed Paschą Jezus spędza u swych przyjaciół w Betanii, u Marty, Marii i Łazarza. Maria namaszcza Go „na dzień Jego pogrzebu”. Wielki Wtorek – Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra WielkaWięcej …