14 września w Kościele obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach naWięcej …

Wszechmogący Boże, Ty wzbudziłeś w błogosławionej rodzinie Ulmów miłość do prześladowanych i udzieliłeś im męstwa do niesienia pomocy aż do męczeństwa. Pomnażaj w nas gotową do poświęceń miłość Boga i bliźnich, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rodzina Ulmów dołączyła do grona Błogosławionych. W niedzielę,Więcej …

Wszystkich wiernych, którzy swoim zaangażowaniem poprzez śpiew wielogłosowy pragną ubogacać parafialne Eucharystie, zapraszamy do tworzącej się scholi liturgicznej. Zaproszenie kierujemy równocześnie do młodzieży, jak i osób dorosłych, kobiet i mężczyzn. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do naszej Pani Organistki. „KTO ŚPIEWA, TEN DWA RAZY SIĘ MODLI” św. Augustyn Więcej …

Józef i Wiktoria Ulmowie urodzili się i mieszkali w Markowej w Archidiecezji Przemyskiej. Wzrastali w wierzących rodzinach. Na fundamencie wiary oraz miłości Boga i bliźniego budowali swoje życie małżeńskie i rodzinne. Ponieśli śmierć męczeńską wraz z siedmiorgiem dzieci (w tym dziecko w łonie matki) za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanymWięcej …

List pasterski Konferencji Episkopatu Polskidotyczący beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmówi ich siedmiorga dzieci Chrystus Pan wzywa nas do bycia Jego uczniami i postępowania na drodze ku świętości. Pragnie, abyśmy byli doskonali jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski (por. Mt 5,48). Wezwanie to skierowane jest do wszystkich wiernych,Więcej …

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w niedzielę 3 września na Mszę św. o godz. 11:00, podczas której będziemy dziękować za szczęśliwie przeżyte wakacje i prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi. W czasie tej MszyWięcej …

Organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 8 i 9 września (piątek-sobota). Na Jasnej Górze przed Tronem Czarnej Madonny oddamy cześć Matce Bożej i powierzymy Jej swoje radości, troski i problemy. Zapisy w Biurze Parafialnym i w Zakrystii. Serdecznie zapraszamy! Historia Cudownego Obrazu Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek MatkiWięcej …

15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedno z najstarszych świąt maryjnych. Msze Św. w naszym Sanktuarium w tym dniu o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00. Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950Więcej …

Przemienienie Chrystusa to wydarzenie z życia Jezusa, opisane w 3 Ewangeliach synoptycznych: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Według tradycji chrześcijańskiej miejscem Przemienienia Pańskiego była góra Tabor; na górze tej uczniowie Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Jezusa w świetlistej postaciWięcej …