Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Serdecznie zapraszamy do udziału w marszu, który odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2019 r.

Hasło bydgoskiego marszu brzmi:

WIARA + NADZIEJA + MIŁOŚĆ = RODZINA

Program VIII Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny:

  • 12:30 – Msza Św. w Katedrze Bydgoskiej z możliwością podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
  • 14:00 – start marszu >>> ul. Farna.
  • Pochód przejdzie ulicami: Malczewskiego, Mostową, Focha, Gdańską, Al. Mickiewicza, Al. Ossolińskich, Szymanowskiego  do bazyliki św. Wincentego a’Paulo.
  • ok.15:00 – zakończenie marszu piknikiem rodzinnym na placu wokół bazyliki św. Wincentego a’Paulo.

Tegoroczne hasło ma zwrócić uwagę na wartość wiary, nadziei i miłości w budowaniu rodziny i w życiu każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina.

Dla ludzi wierzących wiara, nadzieja i miłość to trzy cnoty Boskie, stanowiące o relacji człowieka wobec Boga. Wierząc Bogu mamy nadzieję na szczęście wieczne w niebie. Miłując Boga człowiek realizuje podstawową zasadę relacji międzyosobowych (przykazanie miłości), które znajduje swoje odzwierciedlenie w miłości małżeńskiej, rodzinnej oraz miłości bliźniego.

Wiara, nadzieja i miłość to również wartości uniwersalne, bliskie każdemu człowiekowi. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie miłości – pragnienie kochania i bycia kochanym. Każdy człowiek w coś wierzy i tę wiarę, która wiąże się z nadzieją – ufnością, że wszystko co czyni, doprowadzi go do ostatecznego celu. Każdy rodzic chce przekazać swoim dzieciom te wartości, którymi żyje, w które wierzy, stąd nasze równanie:

WIARA + NADZIEJA + MIŁOŚĆ = RODZINA.