Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray).

30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

  • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
  • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

  • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
  • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św. we wszystkie środy, soboty i niedziele całego roku oraz w święta patronalne Stowarzyszenia: 19.III, 31.V, 15.IX, 29.IX, 1.X.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,

II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami,

III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Zainteresowanych naszą wspólnotą modlitewną serdecznie zapraszamy na:

  • Mszę św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.30,
  • Różaniec św. – część chwalebną w każdą niedzielę przed wieczorną Mszą św.,
  • w poniedziałki od 12.45 do 13.30 na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem za dusze czyśćcowe (po Adoracji możliwość zapisu do Apostolstwa).

Opiekunem ADS w naszej parafii jest ks. Proboszcz Józef Orchowski.

Członkowie Stowarzyszenia Apostolstwo Dobrej Śmierci z Ks. Proboszczem Józefem Orchowskim