Biuro parafialne czynne we wtorki i w czwartki tylko rano 8:00-9:00, a w środy i w piątki tylko popołudniu 17:00-18:00! Sprawy pilne (np. pogrzeb) można zgłaszać przez telefon.

Numer: 52/362 02 10 – ks. Proboszcz; 52/372 75 41 – zakrystia/biuro parafialne.

W związku z przepisami RODO informujemy że: świadectwa chrztu, bierzmowania, ślubu i inne druki i zaświadczenia można wydawać w Biurze Parafialnym wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienia) notarialnego udzielonego przez wyżej wymienione osoby. Prosimy przychodzić z dowodami osobistymi.