Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu dokonania formalności przedmałżeńskich.

Datę i godzinę zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa dokonuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Narzeczeni zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • aktualne metryki chrztu świętego (Akt chrztu świętego wystawiany do ślubu ważny jest tylko 6 miesięcy. Na akcie chrztu powinno być· zaznaczone, że osoba nie zawierała związku małżeńskiego oraz powinna się również tam znaleźć· informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania.)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno – prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła.

Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez trzy niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego, ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy Świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą Świętą.