“Jeśli natomiast umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć”
(Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian)

O śmierci swych najbliższych należy powiadomić duszpasterza parafii, na terenie której mieszkał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin pogrzebu oraz Mszy Św. pogrzebowej. Nasza parafia nie posiada własnego cmentarza, dlatego tej czynności trzeba dokonać po ustaleniu gdzie i o której godzinie odbędzie się pogrzeb. Zgłaszając zgon w Biurze Parafialnym należy przedstawić:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią. (Jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu wystawia je kapelan szpitala.)

Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa (odprawiona przed lub po pogrzebie). We Mszy Św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię Św.

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji – do pobrania TUTAJ.