Publikujemy zarządzenie w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji bydgoskiej. Zostało ono podpisane przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę oraz kanclerza Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. prałata Grzegorza Nowaka.

Spotkania młodzieży i rodziców: terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych naszego Kościoła. Bliższe szczegóły u ks. Dawida.