Ruch Światło-Życie znany powszechnie jako oaza, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego dla dzieci i młodzieży, która bliżej chce poznać Boga.

Symbolem oazy jest foska, która przekazuje formułę Światło- Życie. Światło płynie od Boga i ma przenikać nasze Życie w codziennych sprawach.

Drogę Ruchu można rozpocząć na każdym etapie życia, gdyż każda ścieżka prowadzi do tego samego celu: świętego życia na ziemi i zbawienia w Niebie.

Oaza zrzesza dzieci (Oaza Dzieci Bożych), młodzież (Oaza Młodzieży), małżeństwa (Domowy Kościół) oraz wspólnoty kapłańskie.

Przy naszej parafii w 2010 roku zawiązała się oaza młodzieżowa. W dużej mierze przyczynił się do tego ks. Mateusz – seminarzysta odbywający praktyki w naszym kościele.

Oaza młodzieżowa bierze aktywny udział w życiu parafii. Angażujemy się w liturgię Mszy świętej m.in. czytanie Liturgii Słowa oraz Modlitwy powszechnej czy niosąc Dary Ołtarza.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi pragnących spotkania z ŻYWYM JEZUSEM! CZEKAMY NA CIEBIE!

Zapytaj o nas w Kościele.