Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi stara się naśladować legion rzymski, którego charakterystycznymi cechami była odwaga, męstwo, wierność i dyscyplina. Legion powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga za przyczyną Jego Matki. Przez niemal 90 lat dochował wierności swojemu powołaniu i rozwinął się na całym świecie.

Jego założyciel i wieloletni animator, Sługa boży Franciszek Duff (1889-1980), był świeckim obserwatorem Soboru Watykańskiego II. Tym wyróżnieniem Ojciec Święty uznał i potwierdził ogromny w kład F. Duffa w apostolat świeckich.Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim.

W czasie istnienia parafii powstały cztery prezydia oraz Kuria Legionowa Maryi, która skupia 10 prezydiów: 4 prezydia z naszej parafii i po jednym prezydium z parafii NMP Matki Kościoła, św. Antoniego z Padwy, św. Polskich Braci Męczenników, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Łukasza Ewangelisty i Bazyliki Wniebowzięcia NMP z Koronowa (diecezja pelplińska).

Poniżej spis naszych prezydiów z terminami spotkań:

  • Prezydium Matki Bożej Fatimskiej – poniedziałek 15.00
  • Prezydium Niepokalane Serce Maryi – poniedziałek 17.00
  • Prezydium Królowej Pokoju – wtorek 16.30
  • Prezydium Królowej Różańca Świętego – czwartek 8.00

Kierownikiem duchowym Kurii Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy jest ks. Proboszcz Józef Orchowski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do Legionu Maryi!