Parafia to określona wspólnota ludzi wierzących, do której każdy z nas należy i w której każdy z nas żyje tworząc tzw. rodzinę parafialną.

Jak w każdej rodzinie, tak i w rodzinie parafialnej są dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie. Jeśli w rodzinie wszyscy starają się wypełniać swoje zadania i obowiązki, nawzajem sobie pomagając, wówczas taka rodzina staje się szczęśliwa, radosna i spełniona, staje się jednością.

To właśnie od nas zależy czy będziemy szczęśliwi i radośni, czy w takiej rodzinie będziemy dobrze się czuć, czy będzie ona dla nas oazą, miejscem schronienia i pokrzepienia, w którym będziemy czuć się bezpiecznie.

I wreszcie to od nas zależy, czy w chwilach cierpienia znajdziemy w niej oparcie i pomoc, aby ukoić ból, aby cierpienie stało się bardziej znośne.

Parafia to rodzina, rodzina to dom. Dom, w którym przeżywamy razem dni zwykłe, powszednie, jak i te wzniosłe, świąteczne. Dom, w którym razem przeżywamy radość i cierpienie. Dom, w którym spotykają się ludzie z ludźmi.

I wreszcie dom, w którym spotykają się ludzie z Bogiem, poprzez wspólną modlitwę i wspólne działania. Dom, w którym czeka na nas cierpliwy i wyrozumiały Ojciec.

Informacje praktyczne: