Wspólnoty

“Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje tam jestem pośród nich.”

Wspólnotę tworzą ludzie. Pan Jezus podczas swej ziemskiej wędrówki powoływał ludzi, aby szli za Nim – tworzyła się pierwsza Wspólnota Apostołów i uczniów. W dzisiejszych czasach ludzie pragnąc naśladować Jezusa Chrystusa tworzą różne wspólnoty, aby przez modlitwę i działanie, wypełniać Słowo Boże.

Każdy z nas powołany jest do świętości, do rozwijania swoich talentów i zdolności. Wielu parafian, chcąc pogłębić swoje życie religijne i przez różne posługi działać też dla innych, włączyło się w działalność różnych grup duszpasterskich.

W naszej parafii działają następujące wspólnoty:

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się!