Chrześcijaństwo zna rożne formy pokutne, które gładzą grzechy. Do najbardziej zalecanych należą: modlitwa, post, jałmużna i inne czyny miłosierdzia. Nie wystarczy jednak zwykłe czynienie pokuty. Grzesznik musi się pojednać nie tylko z Bogiem, ale i Kościołem, który od Chrystusa otrzymał moc odpuszczania grzechów. Przez pośrednictwo Kościoła i posługę kapłana dokonuje się prawdziwa i pełna pokuta, czyli nawrócenie. Ma to miejsce w sakramencie pojednania.

Do owocnego przeżycia sakramentu pokuty trzeba dobrze się przygotować poprzez modlitwę i rachunek sumienia, który czynimy w świetle słowa Bożego. Chrześcijanin przystępujący do tego sakramentu musi przede wszystkim całym sercem zwrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie musi wyrazić się poprzez żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i poprzez zadośćuczynienie. Po spełnieniu tych warunków grzesznik może otrzymać rozgrzeszenie od kapłana Kościoła.

Do spowiedzi trzeba się przygotować, poprzez czas i spokój, dlatego nie odkładaj spowiedzi na ostatnie dni np. przed świętami; z tych samych powodów unikaj spowiadania się w czasie Mszy Św., w wypadkach nagłych zawsze można poprosić księdza o udzielenie tego sakramentu.

Spowiedź Święta w naszej parafii sprawowana jest codziennie w trakcie każdej Mszy Św.
W pierwsze piątki miesiąca kapłani spowiadają od godziny 17.00.
Mamy też stały konfesjonał od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 18.00.

Szczególnie w tym czasie zachęcamy do skorzystania z tego sakramentu.