Poprzednie transmisje:

Więcej filmów można znaleźć na profilu Facebookowym Parafii https://www.facebook.com/pg/parafiambf/videos

Jeżeli nie można uruchomić transmisji, proszę wpisać poniżej adres poczty elektronicznej (adres e-mail), adres, gdzie odbierana jest transmisja, oraz dostawcę internetu i nazwę przeglądarki. Następnie proszę nacisnąć “Zgłoś brak transmisji”.

Transmisja sygnału zaczyna się w kościele i przechodzi przez wiele punktów sieci. Każdy z tych punktów może wprowadzić zakłócenia lub nawet zerwać transmisję. Dlatego brak sygnału na stronie może być spowodowany bardzo różnymi czynnikami niezależnymi od nas.

Często dostajemy sprzeczne prośby o ustawienie kamery typu “proszę o pokazanie tylko ołtarza”, “więcej ławek to lepszy obraz”. Obecne ustawienie kamery jest zaakceptowane przez ks. Proboszcza.