Dziś Niedziela Świętej Rodziny

W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.