W ramach przygotowań do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego odmawiać będziemy przez 9 poprzedzających dni nowennę do Ducha Świętego w łączności z Mszą św. wieczorną o godz. 18:00 i nabożeństwem majowym. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachęcamy do modlitwy w intencji młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W roku 2024 Uroczystość Zesłania obchodzić będziemy 19 maja.
Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, jest tchnieniem miłości Ojca i Syna, to Duch, który ożywia, stwarza, przekonuje o Prawdzie i daje charyzmaty. Nazywany jest Parakletem (Rzecznikiem u Ojca), Pocieszycielem. Symbolizuje Go gołębica (zstępująca na Pana Jezusa podczas chrztu nad Jordanem), czy ogień, który pojawił się nad głowami Apostołów w Wieczerniku, woda (strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza), wiatr (gr. pneuma – tchnienie, powiew).

Dary Ducha Świętego:

Charyzmaty Ducha Świętego:

Najprościej można powiedzieć, że charyzmat jest to nadzwyczajny dar Ducha Świętego, udzielany jakiejś osobie dla dobra wspólnoty.

Św. Paweł tak pisze o charyzmatach:

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność poznawania
według tego samego Ducha,
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
innemu dar czynienia cudów,
innemu proroctwo,
innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków
i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”.
(1 Kor 12, 8-1)

Przyjdź Duchu Święty