Z racji Narodowego Święta Niepodległości Ks. Biskup udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

Oto treść komunikatu:

„Korzystając z uprawnień, wymienionych w kanonach 87 oraz 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, 11 listopada, w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami miłosierdzia”. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Wasz Biskup Krzysztof Włodarczyk