Od dnia 1 lipca br. nastąpią następujące zmiany w naszej parafii, które już pozostaną na stałe.

Porządek Mszy św. niedzielnych: Godz. 6.30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00

Porządek Mszy św. w dni powszednie: Godz. 7:00 i 18:00

Stały konfesjonał od poniedziałku do piątku 17:00-18:00

Wieczorny różaniec: Godz. 17:30 (z wyjątkiem wtorków, w które odmawiamy wymienianki roczne za zmarłych o godz. 17:00).