„Korzystając z uprawnień, wymienionych w kanonach 87, 91, 1250 oraz 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim wiernym diecezji bydgoskiej i osobom przebywającym na jej terenie, dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, 9 czerwca, w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych”.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Biskup Krzysztof Włodarczyk