Od dnia 15 czerwca br. rozpoczynamy rekrutację kandydatów do kapłaństwa z archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji kaliskiej i diecezji bydgoskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

 • wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem w parafii zamieszkania
 • szczera chęć służenia Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej
 • gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej

Kandydatów diecezji bydgoskiej prosimy o kontakt z ks. prefektem Pawłem Białczykiem:

Dokumenty wymagane od kandydatów z diecezji bydgoskiej:

 1. Podanie skierowane do księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie)
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
 3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 5. Opinia księdza proboszcza;
 6. Opinia katechety;
 7. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);
 8. Świadectwo zdrowia;
 9. Zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.