Józef i Wiktoria Ulmowie urodzili się i mieszkali w Markowej w Archidiecezji Przemyskiej. Wzrastali w wierzących rodzinach. Na fundamencie wiary oraz miłości Boga i bliźniego budowali swoje życie małżeńskie i rodzinne.

Ponieśli śmierć męczeńską wraz z siedmiorgiem dzieci (w tym dziecko w łonie matki) za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom w dniu 24 marca 1944 roku w Markowej.

Zostaną beatyfikowani 10 września 2023 roku w Markowej. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP1 na żywo o godz. 10:00.

Oczekiwana beatyfikacja rodziny Ulmów będzie dla Kościoła wielkim wydarzeniem wiary, obwieszczającym całemu światu zbawczą moc Paschy Chrystusa, która w niezwykły sposób objawiła się w życiu i śmierci męczenników z Markowej.

Beatyfikacja będzie więc oficjalnym potwierdzeniem ich świętości i zbawienia, a wpisana w pamięć Kościoła na zawsze stanie się dla jego wyznawców impulsem do ich naśladowania i przyzywania ich orędownictwa u Boga. Nie chodzi bowiem o to, aby historia i męczeństwo rodziny Ulmów jedynie nas poruszało i budziło podziw, ale inspirowało i umacniało do podobnego im mężnego pójścia za Chrystusem w kierunku świętości, do chwały nieba.