Decyzją Stolicy Apostolskiej św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczyste ogłoszenie patronatu odbyło się w toruńskiej katedrze w dniu Święta Województwa 7 czerwca 2017 roku. Ustanowienie patronatu dokonało się na podstawie dekretu Stolicy Apostolskiej, co oznacza, że dzień liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II ma rangę uroczystości w tych parafiach, które znajdują się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na datę liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała ojcu…