31. NIEDZIELA ZWYKŁA 
5.11.2023  
6:30 † Ryszard Janczur, rodzice z obojga stron i zm. z rodziny: Teresa, Urszula, Renata, Bożena, Eugeniusz i Mieczysław
8:00 † Leokadia i Kazimierz Zmyśleni i zm. z rodziny
9:30 Dziękczynna w 55 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Haliny i Adama Kapka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i potrzebne łaski dla Jubilatów
11:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Św., siły i zdrowie dla ks. Sławomira z okazji imienin i urodzin. Intencja od Parafianki
12:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej, potrzebne łaski, dary Ducha Św., siły i zdrowie dla ks. Sławomira Rajek z okazji imienin i urodzin. Intencja od Matek i Ojców Żywego Różańca
18:00 W intencji Matek i Ojców Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej – dla żyjących o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych o życie wieczne
PONIEDZIAŁEK
6.11.2023

7:00 Za Parafian
7:00 † O łaskę nieba dla syna Pawła i zm. z rodziny Tuczkowskich, Pajek i Gusiew
18:00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 † Legioniści z Legionu Maryi. Intencja od Prezydium Królowej Różańca Św.
18:00 † Marcin Bąk w r./śm.
WTOREK
7.11.2023  
7:00 † Irena, Edmund, Leszek Jakubowscy oraz Eugenia Kupich
18:00 W intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci
18:00 † Rodzice: Zuzanna i Czesław, brat Jerzy i zm. z obojga stron
18:00 † Mąż Jerzy Gruszka i rodzice z obojga stron
18:00 † Maria i Romuald Maćkowiak        
ŚRODA
8.11.2023  
7:00 Dziękczynna Panu Bogu za otrzymane łaski w 27 r./urodzin Daniela z prośbą o potrzebne dary Ducha Św. przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej i dobrą pracę
7:00 † Z rodzin: Melkowskich, Jułga, Michalak, Kostuch, Dzikowskich i Andrzej Dąbek
18:00 † Ludwika i Ryszard Peplińscy, Agnieszka Grocholewska, Irena i Franciszek Peplińscy
18:00 † Z rodziny Gawenda, Wesołowskich i Ratajczyków
18:00 † 3 r./śm. Jan Więcławek i zm. z obojga stron
CZWARTEK
9.11.2023
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  
7:00 † Aleks Orchowski w r./śm. i rodzice
7:00 † 2 r./śm. Elżbieta Sopoliński. Intencja od dzieci i rodzeństwa
18:00 † Helena, Wacław, Danuta, Andrzej, Lech, Witold, Krystyna, Mieczysław, Ludwika, zm. z rodziny Piotrowskich, Lewandowskich, Musiałowskich, Gostańskich, Pisarek, Klimczewskich, Syrockich i Rembowieckich
18:00 † Dziadkowie: Zofia i Edmund, Eugeniusz i Roman
18:00 † Rodzice: Barbara i Zygmunt Gackowscy i zm. z rodziny
PIĄTEK
10.11.2023
Wspomnienie św. Leona Wielkiego  
7:00 † Janusz Wiśniewski. Intencja od cioci Elwiry i Kazimiery
7:00 † Stanisław Fischer 1 GR
18:00 † Legioniści z Legionu Maryi. Intencja od Prezydium Królowej Pokoju
18:00 † Kazimiera w 30 r./śm. i Ireneusz Bronisz
18:00 † Maria Tokarska w 21 r./śm. i zm. z rodziny Tokarskich i Słaboszewskich
SOBOTA
11.11.2023
Wspomnienie św. Marcina z Tours    
7:00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 † Stanisław Fischer 2 GR
18:00 Za Ojczyznę
18:00 † Ryszard, Krystyna, Roman, Leszek, rodzice Zakrzewscy, Banach, Boryckich, dziadkowie i przyjaciele
18:00 † Andrzej Pieprzka

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych.