„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – to hasło nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Program potrwa rok i rozpocznie się w pierwsza niedzielę Adwentu, czyli 3 grudnia 2023 r.

“Celem programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024 jest uzmysłowienie wszystkim ochrzczonym, że są podmiotem we wspólnocie Kościoła, a więc kimś ważnym. To oznacza, że jest się także odpowiedzialnym za całą wspólnotę – tą, która jest tu i teraz, ale także tą, jaka będzie w przyszłości” – powiedział bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy opolski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Zaznaczył, że “każdy otrzymał do Boga jakieś talenty i jest zaproszony, aby je odkrył a następnie dzielił się nimi z innymi, przez co nie tylko sam się rozwija jako osoba, ale także pomaga budować wspólnotę Kościoła”. “Kluczem do realizacji tegorocznego programu jest budowanie relacji, a tam gdzie one już istnieją ich pogłębianie” – wskazał bp Musiał.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP bp Andrzeja Czaja przyznał podczas konferencji prasowej w Warszawie prezentującej nowy program duszpasterski, że “potrzeba przemiany mentalnej w odniesieniu do funkcjonowania duszpasterstwa, funkcjonowania pasterskiej posługi, kształtowania parafii, dzieła ewangelizacyjnego i duchowej formacji”.