UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)

Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Papież Urban IV ustanawia tę uroczystość bullą Transisturus i określa ją jako pamiątkę bardziej uroczystą i świąteczną w porównaniu z sakramentalną pamiątką, sprawowaną w codziennej Eucharystii.  W Polsce diecezja krakowska była pierwszą diecezją, w której wprowadzono uroczystość Bożego Ciała. Było to w 1320 r. Śpiew Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawia się w diecezji płockiej około 1430 r. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało (chociaż Mszał Rzymski łączy Ciało i Krew Chrystusa) kładzie akcent na boskość Chrystusa. Procesje eucharystyczne, które w tym dniu wychodzą na ulice miast przypominają wiernym, że są zobowiązani do głoszenia Chrystusa.

BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII:

  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 – po której wyruszy procesja eucharystyczna, po procesji i o godz. 18:30.

Czytaj dalej

 

Marsz dla Życia i Rodziny

Komunikat Biskupa Bydgoskiego

Drodzy Diecezjanie!

W niedzielę, 11 czerwca, przejdzie ulicami naszego miasta „VI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”, który zakończy się piknikiem rodzinnym przy Bazylice św. Wincentego á Paulo. Nasze świętowanie rozpoczniemy od Mszy Świętej sprawowanej w Bydgoskiej Katedrze u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości o godz. 12.30, której główną intencją będzie modlitwa w obronie życia i wartości rodzinnych. Podobnie jak w ubiegłym roku podczas Eucharystii, będzie można podjąć piękne dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Czytaj dalej

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Jubileusze kapłańskie

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania. Jubileusz wedle biblijnej tradycji jest czasem radości i dziękczynienia. Przy okazji jubileuszy pragniemy dziękować Wiecznemu Pasterzowi za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach świata, w różnych warunkach i na różnych placówkach, na których zechciała postawić nas Opatrzność. Wiemy, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (por. Łk 17,10), ale równocześnie jesteśmy wdzięczni Panu, że zechciał nas uczynić swymi sługami”.

Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, Jan Paweł II

Zapraszamy na Jubileusze kapłańskie w naszej parafii.

W sobotę, 27 maja o godz. 11:00 na Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. dr. Henryka Jankowskiego.

W niedzielę, 4 czerwca o godz. 12:30 na Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Kanonika Józefa Orchowskiego.