Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Serdecznie zapraszamy do udziału w marszu, który odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2019 r.

Hasło bydgoskiego marszu brzmi:

WIARA + NADZIEJA + MIŁOŚĆ = RODZINA

Czytaj dalej

 

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i XII Święto Dziękczynienia

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba.

Czytaj dalej

 

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – słowo biskupów do wiernych

Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców, oraz wobec osób skrywających takie czyny – napisali biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

„Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom” – napisali biskupi do wiernych w liście przeznaczonym do odczytania w kościołach w niedzielę 26 maja.

Publikujemy treść słowa biskupów do wiernych:

Czytaj dalej

 

Nasza Diecezja ma czterech nowych kapłanów!

25 maja w bydgoskiej katedrze  dk. Jakub Fotin, dk. Łukasz Kucharski, dk. Bartosz Marut i dk. Igor Wichrowski z rąk ks. bp. Jana Tyrawy otrzymali święcenia prezbiteratu. Radując się z nowych kapłanów Diecezji Bydgoskiej dziękujmy Bogu za to, że ich powołał i pamiętajmy o nich w naszych modlitwach!

Modlitwa Pawła VI za neoprezbiterów:

Panie Jezu Chryste!
Raczyłeś wycisnąć nowe znamię, wewnętrzne, niezatarte w osobowym bycie tych Twoich Wybranych, znamię, które upodabnia ich do Ciebie, dzięki któremu każdy z nich jest i będzie nazwany drugi Chrystusem. Poprzez ich kapłańską posługę będzie się udzielać Twoja obecność i Twoja Ofiara sakramentalna, Twoja Ewangelia, Twoja łaska, Twój Duch- słowem dzieło Twojego zbawienia, ludziom przysposobionym do jego przyjęcia. Dziękujemy Ci Panie, za to wydarzenie.
Spraw, aby wszyscy i zawsze byli Twoimi wiernymi sługami. Prosimy Cię aby przez ich posługiwanie i przez ich przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, aby jaśniała w miłości czynnej i wielkodusznej, aby umieli podtrzymywać prawdziwe życie chrześcijańskie w całym Ludzie Bożym, aby mieli jasność i odwagę ducha do popierania sprawiedliwości społeczne, i aby mogli zawsze szukać i znajdować w Tajemnicy Eucharystycznej pełnię swojego życia duchowego i owocność swojego posługiwania pasterskiego.
Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Czytaj dalej