Dziś Niedziela Radości

Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana Niedzielą Radości – Laetare. Zamiast szat w kolorze fioletowym kapłan może użyć koloru różowego.

Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście:

Laetare, Ierusalem: et conventum facite,
omnes qui diligitis eam:
gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis:
ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae.

(Raduj się, Jerozolimo,
zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.)

Czytaj dalej

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia. Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84). Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. W Dniu Świętości Życia wiele osób składa też przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Podczas Mszy św. o godz. 18:30 będzie można w naszym Sanktuarium podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczegóły na stronie

http://www.duchowa-adopcja.pl/

 

W każdy czwartek Wielkiego Postu

 

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP – 19 marca

Obchodzimy dziś Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi, ziemskiego Opiekuna Jezusa Chrystusa, Patrona Kościoła Powszechnego. Decyzją Papieża Benedykta XVI wzywamy Jego opieki w każdej Mszy św. Zachęcamy także, aby w osobistej modlitwie opiece Świętego Józefa polecać nasze rodziny, zwłaszcza mężczyzn i ojców, osoby poszukujące pracę oraz chorych. Święty Józef jest także patronem dobrej śmierci, czyli takiej, kiedy człowiek odchodzi z tego świata zaopatrzony sakramentami świętymi, pojednany z Bogiem i z ludźmi.

Czytaj dalej