Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w naszej parafii codziennie o godz. 17:45.

Dzieci zapraszamy o godz. 16:30 od poniedziałku do piątku.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA
Tajemnice radosne
(odmawiane w poniedziałek i sobotę)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice światła
(odmawiane w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne
(odmawiane we wtorek i piątek)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża
5. Śmierć na krzyżu
Tajemnice chwalebne
(odmawiane w środę i niedzielę)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową nieba i ziemi

Czytaj dalej

 

Informacje dotyczące Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w 2019 r. w naszej Parafii będzie w niedzielę 5 maja (zdecydujemy jeszcze o ewentualnym podziale na grupy)

Terminy katechez dla rodziców: 2 X, 13 XI, 4 XII, 11 XII, 19 II (zawsze w o godz. 18:30 w kościele)

Terminy spotkań z dziećmi w kościele: 22 IX, 10 XI, 15 XII (godz. 9:00)

Poświęcenia: różańców (7 X o godz. 11:00), medalików (27 XI o godz. 17:00), książeczek (6 I o godz. 11:00), świec (2 II o godz. 17:00)

Pierwsza spowiedź: 6 kwietnia o godz. 9:00, druga spowiedź 4 maja o godz. 9:00

Udział w nabożeństwach: minimum 7 razy różaniec, 7 razy roraty, 2 drogi krzyżowe

Drodzy Rodzice (Opiekunowie) dziecka! Proszę, aby do 24 października 2018 r. oddać wypełniony formularz deklaracji. Do końca listopada 2018 r. należy dostarczyć metrykę chrztu (gdy dziecko było ochrzczone w innej parafii). W przypadku dzieci spoza parafii należy dostarczyć pisemną zgodę własnego proboszcza, aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Św. w Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy (do końca października 2018 r.).

Ks. Łukasz Boruch

 

List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.

Czytaj dalej

 

5 X – Świętej Faustyny Kowalskiej, Sekretarki Bożego Miłosierdzia

Helena Kowalska urodziła się Czytaj dalej